Üç katmanlı görüntü algılayıcı (sensör) geliştirme sürecimizin mevcut durumu.

Değerli SIGMA kullanıcıları, 
Öncelikle ürünlerimize gösterdiğiniz ilgi ve destek için teşekkür ederiz.
SIGMA adına, üç katmanlı görüntü algılayıcı (sensör) geliştirme sürecimizin Şubat 2022 itibariyle geldiği noktayı sizlerle paylaşmak istiyoruz. 
Üç katmanlı görüntü algılayıcı geliştirme süreci, SIGMA öncülüğünde ve Japonya'nın önde gelen araştırma kurumlarının işbirliği ile sürdürülmektedir.
Süreç aşağıdaki aşamalardan oluşuyor:
1. Aşama: Üç katmanlı yapının öngörüldüğü biçimde çalışacağının teyit edilmesi amacıyla tasarım simülasyonlarının defalarca tekrarlanması. 
2. Aşama: Çalışır durumdaki sensörün performans karakteristiğinin gözlenmesi amacıyla, piksel boyutu ürün spesifikasyonlarında olan ancak toplam piksel sayısı (sensör boyutu) düşük olan bir prototipin üretilip kullanılarak değerlendirilmesi.
3. Aşama: Gerçek boyutta ve pazara sunulacak sensörle aynı niteliklerde (Aynı analog-dijital dönüştürücü vb.) son prototipin üretilmesi ve test edilmesi.

Bu üç aşamanın sağlıklı bir sonuç için gerekli olduğuna inanıyoruz ve şu anda ikinci aşamada sözü edilen prototipin geliştirilmesi noktasındayız. Elde edilecek prototipin test edilmesinden sonra, 3. aşamaya devam etmeye ya da geri dönüp, tasarım verilerini gözden geçirerek 2. aşama prototipin yeni baştan geliştirilmesine karar vereceğiz. 

3. aşamaya geçildiği noktada, araştırma kurumları ve tedarikçilerle birlikte prototip değerlendirme sonuçlarına bakılarak ürünün toplu üretime uygunluğu ve üretilip üretilmeyeceği ile ilgili karar verilecektir.

Sensörün üretim tarihi ile ilgili net bilgi verebileceğimiz noktada olmamakla birlikte, bizden yeni bir kamera beklemekte olan müşterilerimizi mutlu edecek sonuca bir an önce ulaşmakta kararlı olduğumuzu belirtmek isteriz. 
Bir kez daha, SIGMA'ya kesintisiz desteğiniz için teşekkür ederiz. Beklentilerinizi ve güveninizi karşılayacak teknolojik gelişim çabamızı aralıksız sürdüreceğiz.

Kazuto Yamaki
CEO, SIGMA Corporation